Bộ sưu tập: Lá Vàng Thực Phẩm

Lá Vàng Thật nhập Ý,  Đài Loan

Tỉ lệ tinh khiết từ 98% đến 99%.

Hàng chuẩn, cam kết kiểm tra độ tinh khiết của vàng.